četrtek, 22.08 2019, 18:00
As Aperitivo
petek, 23.08 2019, 20:00
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
sobota, 24.08 2019, 21:00
Xtime Ptuj

Ljubljanski grad in Hostel Celica v letu 2018 in napovedi za 2019

AVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD OCENJUJE, DA JE BILO POSLOVANJE V LETU 2018 USPEŠNO: TAKO NA OSREDNJI TURISTIČNI TOČKI – LJUBLJANSKEM GRADU KOT TUDI V PRENOVLJENEM IN ZNOVA ODPRTEM HOSTLU CELICA

 

 

 

Števci prehodov so lani zabeležili 1.316.339 obiskovalcev Ljubljanskega gradu. Tirna vzpenjača, ki bo predvidoma marca letos na grad prepeljala že štirimilijontega potnika, je 15. avgusta 2018 zabeležila nov rekord s 3.670 prepeljanimi potniki v enem dnevu, v celem letu pa prepeljala 538.903 potnikov. V grajskih prostorih se je odvilo 551 različnih dogodkov. Turistično ponudbo gradu smo obogatili z novim produktom – Ljubljanski grad za vas, ki je prejel znak Slovenia Unique Experiences. Septembra smo bili deležni prve trgatve v Grajskem vinogradu, decembra smo odprli prenovljen prostor za izobraževalne in pedagoške programe, poimenovan Zmajev brlog, sodoben Info center in novo Grajsko trgovino z lastno blagovno znamko Friderik ter dokončali gradbena dela v prostoru bodoče vinoteke.

 

 

Po temeljiti obnovi zgradbe in opreme Hostla Celica, ki ga je javni zavod lani dobil v upravljanje, smo 1. julija 2018 hostel znova odprli in do konca leta – torej v obdobju šestih mesecev – beležili 81-odstotno zasedenost sob (s povprečno dobo bivanja 1,58 noči). Ob glavni, namestitveni dejavnosti smo v hostlu v zadnjih šestih mesecih izvedli še 54 kulturno-umetniških dogodkov ter pripravili vse potrebno za odprtje kuhinje, ki v novem letu že ponuja tudi dnevne malice in kosila.

 

 

 

To je nekaj ključnih poudarkov, ki so zaznamovali delovanje Javnega zavoda Ljubljanski grad v preteklem letu, ki jih skupaj z načrti za leto 2019 predstavljamo v nadaljevanju.

 

 

 

»Ob začetku sedmega leta poslovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad smo bili deležni novega izziva; Mestna občina Ljubljana nam je namreč v upravljanje zaupala enega izmed najbolj unikatnih in prepoznavnih hostlov na svetu – Hostel Celica. Združili smo moči in s finančno podporo ustanoviteljice hostel temeljito obnovili, ga znova odprli in poiskali sinergije z Ljubljanskim gradom, zato minulo leto na obeh lokacijah ocenjujemo kot uspešno,« je uvodoma izpostavila direktorica Mateja Avbelj Valentan.

 

 

Povečano število prepeljanih potnikov s tirno vzpenjačo

 

 

Ključne strateške cilje turizma v Ljubljani zasledujemo tudi na Ljubljanskem gradu. Pomembna je desezonalizacija obiska (osem mesecev je bilo takih, ko je grad obiskalo več kot sto tisoč obiskovalcev), z dodajanjem novih vsebin in kakovostne ponudbe pa pripomoremo k daljšanju obdobja bivanja na lokaciji in posledično večji porabi (večji je delež obiskovalcev, ki se odločijo za nakup katere izmed vstopnic, glede na to da je do notranjosti gradu in nekaterih vsebin mogoče dostopati tudi brezplačno). Tirna vzpenjača je lani prepeljala 538.903 potnikov, kar je kljub skorajda 14-dnevni zaustavitvi zaradi načrtovanega remonta 7,44 % več kot v enakem obdobju leta 2017; 15. avgusta 2018 je bil zabeležen tudi nov dnevni rekord prepeljanih potnikov – 3.670 v enem dnevu. Med obiskovalci, ki jih zajamemo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, smo v letu 2018 zabeležili 27,51 % domačih in 72,49 % tujih obiskovalcev. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Združenih držav Amerike, Nemčije, Koreje, Španije, Francije, Nizozemske, Hrvaške in Tajvana.

 

 

 

V okviru rednih in izrednih terminov smo izvedli 1.261 različnih vodstev, ki se jih je udeležilo 19.276 oseb. Ob tem smo v letu 2018 izdali še 50.459 avdiovodnikov, ki omogočajo spremljanje v slovenskem in trinajstih tujih jezikih. Turistično ponudbo smo tik pred koncem leta 2017 obogatili z novo igro z elementi »escape rooma«, imenovano grajski pobeg, ki jo je lani, v prvem letu delovanja, odigralo 5.968 oseb.

 

 

 

Živahen utrip nad mestom

 

 

Na kulturno-umetniškem področju – v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov – smo lani izvedli 298 prireditev, med katerimi jih je bilo kar nekaj povezanih z osrednjo tematiko prejšnjega leta – zmajem in osrednjo razstavo Zmaj vseh zmajev, ki si jo je v dobrih osmih mesecih ogledalo več kot 150.000 obiskovalcev. Ker je grajske prostore mogoče tudi najeti, je bilo izvedenih še 253 dogodkov drugih organizatorjev; pri nekaterih je Ljubljanski grad sodeloval kot koproducent. Skupno se je torej v številnih grajskih prostorih v letu 2018 odvilo kar 551 dogodkov, kar Ljubljanski grad umešča med živahna kulturna in družabna središča prestolnice. Odkar smo v letu 2016, ko se je naša prestolnica ponašala z nazivom Zelena prestolnica, zasadili Grajski vinograd, smo lanskega septembra dočakali prvo trgatev. Iz grozdja 1050 trsov bele in rdeče sorte, zasejane na južnem pobočju Grajskega griča, je pričakovati približno štiristo steklenic kakovostnega vina. 

 

 

 

Ljubljanski grad z znakom Slovenia Unique Experiences

 

 

V letu 2018 smo zasnovali nov produkt Ljubljanski grad za vas, ki temelji na osebnem pristopu in osebni izkušnji v spoznavanju bogate grajske zgodovine; zanj smo prejeli znak Slovenia Unique Expiriences. V trženje naših kulturno-turističnih produktov smo se dejavno vključevali tudi z obiski sejmov, turističnih borz, delavnic in prireditev v tujini. Na tem področju uspešno sodelujemo s Turizmom Ljubljana ter skupaj dopolnjujemo ponudbo prestolnice. Lani smo bili glavni partner Slovenske turistične organizacije na svetovni turistični borzi v Londonu, na kateri smo predstavljali bogato kulturno dediščino. Udeležili smo se nekaterih kongresnih borz v tujini in Sloveniji. S svojo ponudbo pa smo bili navzoči tudi na Študentski areni, Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Kulturnem bazarju …

 

 

 

Obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si se je v letu 2018 povečal na 343.457 obiskov. Število sledilcev na spletnem omrežju Facebook se je glede na leto poprej povečalo za 5.512, skupaj imamo 31.838 sledilcev; ob tem pa še 1.686 na Twitterju in 4.213 na Instagramu, kar je prav tako več kot v letu poprej. 

 

 

 

Dokončana Zmajev brlog in Grajska trgovina

 

 

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili v letu 2018 izvedeni s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Ljubljana, so: dokončanje gradbenega dela prostora bodoče vinoteke, obnova prostorov pod Grajsko kavarno, v katerih je na enem delu prostor Zmajev brlog, namenjen raznolikim ustvarjalnim in izobraževalnim pedagoškim programom, na drugi strani pa sodoben Info center in Grajska trgovina z lastno blagovno znamko Friderik. Mestna občina je omogočila in izvedla tudi prenovo jugovzhodnega dela Plečnikovih Šanc.

 

 

Na področju investicij v letu 2019 – skladno z zagotovljenimi sredstvi naše ustanoviteljice oz. investitorice Mestne občine Ljubljana – načrtujemo obnovo Grajske kavarne (ki se je že začela), Galerije »S« in dokončanje vinoteke.

 

 

 

V letu, ki je pred nami, še vedno v ospredju kulturni turizem

 

 

V letu 2019 nadaljujemo z uveljavljenimi vsebinami na kulturno-umetniškem področju ter vpeljujemo nove. Nekaj programov v tem letu bo v povezavi s kulturno dediščino; kulturni turizem je tudi v tem letu v ospredju promocijskih aktivnosti STO-ja. Program bo vključeval številna umetniška področja, med dogodki velja izpostaviti: na likovno-galerijskem področju tematsko razstavo Gradovi na Slovenskem ter kostumografsko in scenografsko  razstavo Alana Hranitelja; na glasbenem področju festivala Godibodi in Grajska muzika ter nadaljevanje jazzovskih večerov v Skalni dvorani vsak petek; na izobraževalnem področju šolo zmajeslovja, počitniške programe ter nove tematske vodene oglede za otroke; v okviru festivalskega dogajanja 9. Grajske dneve, Zmajev festival in Grajski december; v okviru plesnih večerov Grajski salsa festival. Med najbolj obiskanimi in priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem bo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom). Nadaljevali in nadgrajevali pa bomo vsebine in zgodbe grajske trte in vinograda, grajskih piskačev, grajske bralnice

 

 

 

Hostel Celica nadaljuje svoje poslanstvo

 

 

Javni zavod Ljubljanski grad je lani postal upravitelj Hostla Celica. Po temeljiti prenovi, ki jo je financirala ustanoviteljica – MOL, smo ga 1. julija 2018 znova odprli. V obdobju od 1. julija do konca leta smo beležili 76-odstotno povprečno zasedenost ležišč in 81-odstotno zasedenost sob. Gostje so v tem obdobju prebili v hostlu v povprečju 1,58 noči. Največ gostov prihaja iz Nemčije in Velike Britanije, sledijo Italija, Združene države Amerike, Nizozemska, Francija in Avstralija. Slovenskih gostov je bilo za nekaj več kot 3 %.

 

 

 

Od odprtja, 1. julija 2018, do konca leta je bilo v hostlu 54 kulturno-umetniških dogodkov glasbenih, likovnih in izobraževalnih vsebin. Hostel je imel od otvoritve naprej poleg osnovne, namestitvene dejavnosti tudi bar in je ponujal prigrizke, ob koncu leta pa smo pripravili vse potrebno za razširjeno gostinsko ponudbo: kosila, malice in jedi iz stalne ponudbe so poslej na voljo vsem popotnikom kakor tudi domačim obiskovalcem, in sicer med ponedeljkom in petkom med 11. in 15. uro.

 

 

 

V letu 2019 bomo na kulturno-umetniškem področju nadaljevali z vsakotedenskimi torkovimi glasbenimi večeri iz cikla Sozvočja sveta, med junijem in septembrom se bodo na letnem vrtu hostla zvrstili Poletni jazz večeri. V Galeriji Srečišče in na hodniku hostla je predvidenih deset razstav, nadaljevali bomo tudi izvedbo različnih predavanj s področij popotovanj, literature in filozofije. Del teh programskih vsebin pripravljamo v sodelovanju s KUD Sestava. Poleg naštetega bo Hostel Celica konec januarja eno izmed prizorišč festivala Ment, konec maja Festivala Godibodi in junija Grajskega festivala salse.

 

 

Poslovni rezultat celotnega zavoda skladen z načrtovanim

 

 

Javni zavod Ljubljanski grad pričakuje, da bo poslovni rezultat leta 2018 skladen s finančnim načrtom. Za pokrivanje programskih stroškov je ustanoviteljica zagotovila sredstva v višini 216.764 EUR. Mestna občina Ljubljana prispeva tudi del sredstev za plače (za 20 od skupno 61 redno zaposlenih) in za del materialnih stroškov, razliko pa zavod pokriva iz svojih lastnih sredstev. Ocenjujemo, da bomo imeli za leto 2018 presežek prihodkov nad odhodki; predvideni celotni ustvarjeni prihodki bodo okrog 5.900.000 EUR, pri čemer povečujemo delež prihodkov, pridobljenih na trgu; za leto 2018 bo ta znašal predvidoma 82 % vseh prihodkov. Natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

 

 

Datum objave: 
sreda, January 23, 2019 - 10:15
Share/Save

MOBILNA APLIKACIJA

Prenesite si brezplačno mobilno aplikacijo.

 

applikacija