četrtek, 24.10 2019, 21:00
Cvetličarna
sobota, 26.10 2019, 23:30
Jazz Klub Satchmo
četrtek, 31.10 2019, 20:00
Q-Center Ptuj
četrtek, 31.10 2019, 22:00
NIAGARA Lounge Bar

V Sloveniji ni možno pridobiti izobrazbe o tetoviranju in piercingu

V Sloveniji ni možno pridobiti izobrazbe o tetoviranju in piercingu. Za tetoviranje in piercing se zahteva obrtno dovoljenje in izobrazba kozmetičnega tehnika ali izobrazba zdravstvene nege oz. pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK). Problem je, ker srednje kozmetične in zdravstvene šole, prav tudi višje šole, v svojih predmetnikih nimajo niti enega predmeta, ki bi pokrivalo ti področji. NPK pa je šele v pripravi.

 

 

Pri tetoviranju in piercingu gre za invaziven poseg v telo, za izvedbo katerega je nedvomno potrebna ustrezna usposobljenost, ki jo izobrazba kozmetičnega tehnika ne nudi. Deloma se lahko glede določene usposobljenosti strinjamo pri izobrazbi zdravstvene nege, a vendar tudi zdravstvene šole ti dve dejavnosti ne poučujejo.

 

Tetoviranje in piercing sta dejavnosti, ki nista ustrezno zakonsko regulirani. Edini predpis, ki vsaj malo ureja to problematiko, je Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Problem je, ker pravilnik v isto kategorijo uvršča tako frizerske in brivske dejavnosti, kozmetične dejavnosti, dejavnosti salonov za nego telesa, pedikure kot dejavnosti piercinga, tetoviranja in drugih podobnih postopkov. Dejavnostim tetoviranja in piercinga je v pravilniku namenjeno šest členov, ki pa urejajo pribor, zahteve za proizvode za tetoviranje in nakit, podatke na embalaži ipd. Zagotovo tetoviranja in piercinga, ki povzročata trajne posledice na telesu, ne moremo primerjati z npr. frizerstvom, savnami ali pa nameščanjem umetnih nohtov.

 

V standardni kvalifikaciji dejavnosti najdemo vse zgoraj naštete dejavnosti iz pravilnika, z izjemo tetoviranja in piercinga. Ti sta uvrščeni v šifro kategorije Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (96.090).

 

Ker na tem področju ni formalne izobrazbe in regulative, je razmah tetoviranja in piercinga v zadnjih letih ter enostavna dostopnost pripomočkov in proizvodov povzročila in poglobila zmedo glede usposobljenosti ter pridobitve dovoljenj za delo. Morebitno neznanje in pomanjkljiva usposobljenost izvajalcev tetoviranja in piercinga lahko ima tako lepotne kot tudi zdravstvene posledice. Nestrokovno izpeljan postopek posega v telo pomeni veliko tveganje za zdravje in varnost na področju preprečevanja navzkrižne kontaminacije in preprečevanja s krvjo prenosljivih infekcij.

 

Ker se profesionalni tetoverji in piercerji pri svojem delu srečujemo z mnogimi problemi, smo letošnjega oktobra ustanovili Društvo profesionalnih tetoverjev in piercerjev Slovenije. V društvo delujemo ljudje, ki se že dolgo časa profesionalno ukvarjamo s tema dejavnostnima. Pogoj za članstvo je, da se bodoči član že pet let profesionalno ukvarja s tetoviranjem ali piercingom.

 

Skozi delovanje društva imamo namen sodelovati pri vzpostavljanju zakonske regulative tetoviranja in piercinga v Sloveniji, se povezovati z drugimi sorodnimi organizacijami, izvajati izobraževanja in informirati javnost o pasteh neprofesionalnega tetoviranja in piercinga. Glavna skrb nam je zdravje in varnost ljudi. Razvijali bomo stroko, kakovost storitev in izboljševali varnost. Vpeljevali bomo standarde za poenotenje in nadzor. Organizirali bomo sestanke, posvete in okrogle mize z ustreznimi ministrstvi in inšpekcijami. Predlagali bomo uskladitev in poenotenje regulative opremljenosti, materialov in ustrezne varnosti v studijih. Organizirali bomo seminarje s tujimi uveljavljenimi predavatelji in izobraževali o poteku nege pri tetoviranju in piercingu.

 

Obrtni zbornici smo ponudili pomoč pri aktivnostih za pripravo NPK za poklic tetoverja in piercerja, katerega pogoje in vsebino so pomagali pripraviti tudi naši člani. Pripravili smo program dodatnega usposabljanja za NPK, saj menimo, da je za ta poklic potrebno glede na zahtevnost in kompleksnost znanja in spretnosti tudi vsaj šestmesečno praktično usposabljanje v profesionalnem studiu. Določena zdravstvena znanja bi bilo potrebno letno obnavljati.

 

 

Naš cilj je dejavnosti tetoviranja in piercinga ustrezno umestiti v naš izobraževalni in poklicni sistem, standardizirati norme in pogoje varnosti, uvesti ustrezen strokovni nadzor in dodatna izobraževanja in usposabljanja. Znanja, tehnike in materiali se v teh dejavnostih, tako kot drugod, ves čas razvijajo in nadgrajujejo.

 

 

Tetoviranje in piercing sta množična pojava in že dolgo ne več tabu in stvar subkultur. Če je Nacionalni inštitut za varovanje zdravja še pred tremi leti priporočal testiranje na okužbo z virusom hepatitisa osebam, ki so si dale narediti tatu ali pirsing, pa je Društvo Slovenija Hep letos svetovala, naj se tetoviranje in piersing ne opravlja tam, kjer ju izvajajo brez ustreznih dovoljenj. To je tudi namen našega društva.

 

 

Primerjava z avstrijskim sistemom:

 

 

V Avstriji deluje Avstrijsko Združenje Tetoverjev in Piercerjev, katero je povezava med tetoverji in zakonodajalcem ter skuša izboljšati zaposlitev tetoverjev in piercerjev v prihodnosti. Tesno sodeluje z obrtno zbornico in za zbornico zagotavlja strokovnjake iz omenjene panoge.

 

 

Za opravljanje dejavnosti tetoverja in/ali piercerja je potrebno najprej opraviti modulni preizkus, 96-urni medicinski tečaj in podjetniški tečaj. Podjetniški tečaj je potreben, če izvajalec nima srednje ali poklicne izobrazbe. Studio mora vsako leto predložiti potrdilo o higienski neoporečnosti (higienski minimum), ki ga izda ustrezni sanitarni inštitut.

 

 

 

Datum objave: 
petek, December 14, 2018 - 11:00
Tip novice: 
Ostalo
Share/Save

MOBILNA APLIKACIJA

Prenesite si brezplačno mobilno aplikacijo.

 

applikacija